เกี่ยวกับบริษัท

"ศิลปะการปรุงอาหารไทยแท้"
บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด

ข้อมูล บริษัท

City Food Co. , Ltd ก่อตั้งขึ้นใน 1988 ที่กรุงเทพฯ เราเริ่มผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงรสเช่นแกงกะหรี่พริกหวานซอสศรีราชา บริษัท ของเราเริ่มต้นการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาและขยายไปยังออสเตรเลียแคนาดาญี่ปุ่นยุโรป ฯลฯ

ประวัติ

2004

ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด จึงได้ทำการขยายกิจการก่อสร้างโรงงานขึ้นใหม่ที่จังหวัดนครปฐม และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านเครื่องจักรมาใช้ในกระบวนการผลิตและการบรรจุ

2010

บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด ได้ทำการขยายกิจการเครื่องดื่มร่วมกับลูกค้าภายในประเทศภายใต้ แบรนด์สินค้า ชินโป

2017

บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด ความต้องการของลูกค้าภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้บริษัทต้องขยายกิจเพิ่มขึ้น โดยก่อสร้างโรงงานขึ้นใหม่ที่จังหวัดราชบุรี สำหรับเป็นโรงงานผลิตน้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด มุ่งมั่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเรามีการวิจัย และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้การผลิตของเรามีความหลากหลาย คุณภาพดีเราเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และตรวจสอบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพ และผ่านขั้นตอนการผลิตมาตรฐาน ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยสูงสุดและการป้องกัน ทำให้ บริษัท ของเราได้ใช้มาตรฐานสากลเช่น BRC, GMP, HACCP, HALAL

วิสัยทัศน์

บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ คำนึงถึงสุขภาพของความปลอดภัยของผู้บริโภค ความมุ่งมั่นและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเพื่อให้การผลิตของเรามีความหลากหลาย อย่างดี. เราเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและตรวจสอบกระบวนการผลิตทั้งหมด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพ และผ่านขั้นตอนการผลิตมาตรฐานด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยสูงสุดและการป้องกัน

คุณภาพและความปลอดภัย

บริษัท ซิตี้ฟู้ด จำกัด มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและการตรวจสอบการผลิตทุกขั้นตอนจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะระบบคุณภาพมาตรฐานมีดังต่อไปนี้

โมฆะ

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอาหาร HACCP รับรองโดยสถาบัน SGS

โมฆะ

ระบบ GMP (มาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร) รับรองโดยสถาบัน SGS

โมฆะ

ระบบมาตรฐานโรงงาน BRC รับรองโดยสถาบัน SGS

โมฆะ

การรับรองการใช้เครื่องหมายฮาลาล รับรองโดย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

แบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่เราผลิต

โมฆะ
โมฆะ

เริ่มต้นสร้างผลิตภัณฑ์ของคุณ

ที่ บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด เราเชื่อมั่นในความรับผิดชอบของเราในการตอบแทนชุมชนของเราและสนับสนุนองค์กรที่เหมาะสม